20. Cykloturistický maratón Po stopách Martina Rázusa

Zverejnený Publikované v: Pozvánky a oznamy

Pozývame vás na jubilejný 20. ročník Cykloturistického maratónu Po stopách Martina Rázusa, ktorý sa bude konať v sobotu 7. augusta 2021. Spolok Martina Rázusa v spolupráci s Mestom Liptovský Mikuláš a ŠK Leader Fox bike Liptovský Mikuláš organizujú jubilejný 20. ročník Cykloturistického maratónu Po stopách Martina Rázusa, a to v sobotu, 7. augusta 2021 na tradičnej trase z Liptovského Mikuláša (Vrbica) cez Čertovicu (1233 m […]

Výsledok voľby seniorálneho dozorcu

Zverejnený Publikované v: Pozvánky a oznamy

Milí bratia, milé sestry! Presbyterstvo LOS ECAV na svojom zasadnutí 6. mája 2021 prijalo uznesenie č. 7/2021: „Seniorálne presbyterstvo LOS poveruje predsedníctvo LOS vyhlásením výsledkov volieb.“ Na základe tohto uznesenia predsedníctvo LOS ECAV vyhlasuje, že seniorálnym dozorcom LOS ECAV na Slovensku sa stal Ing. Peter Gärtner, ktorý získal 97,24% hlasov voličov prítomných na zborových konventoch […]

Online seminár Plačte s plačúcimi – pozvánka

Zverejnený Publikované v: Pozvánky a oznamy

Seminár a následná prax podporných skupiniek je organizovaná pod záštitou Spoločenstva evanjelických žien. Seminár je určený pre ženy, ktoré majú skúsenosti s pastorálnou službou alebo psychologické vzdelanie, a ich túžbou je pastorálne pomáhať a sprevádzať spolusestry, ktoré prekonávajú smútok a žiaľ po strate ich blízkych. Cieľom prednášok je účastníčkam poskytnúť pastorálno-psychologické vzdelanie v podobe vedenia […]

Voľba dozorcu LOS

Zverejnený Publikované v: Pozvánky a oznamy

V piatok 14. mája 2021 sa v Kultúrnom dome v Jasenovej uskutočnila kandidačná porada predsedníctiev cirkevných zborov Liptovsko-oravského seniorátu. Predmetom jej zasadnutia bol výber kandidátov na funkciu dozorcu Liptovsko-oravského seniorátu. Kandidačná porada na základe uznesenia seniorálneho presbyterstva LOS ECAV kandidovala do funkcie dozorcu LOS ECAV brata Ing. Petra Gärtnera. Seniorálne presbyterstvo prijalo uznesenie č. 3/2021: […]

Vyhlásenie k obžalobe fínskej kresťanskodemokratickej poslankyne

Zverejnený Publikované v: Pozvánky a oznamy

Bratstvo Liptovsko-oravského seniorátu sa pridáva k tomu vyhláseniu, ktoré vydal zbor biskupov ECAV na Slovensku. Vyhlásenie Zboru biskupov Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku, k obžalobe fínskej kresťanskodemokratickej poslankyne Päivi Räsänen. Zbor biskupov Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku (ECAV) sa pripája k podporným hlasom mnohých z celého sveta a vyjadruje podporu pani Päivi Räsänen, členke […]

Misijná konferencia v online priestore

Zverejnený Publikované v: Pozvánky a oznamy

Srdečne Vás pozývame na výročnú Misijnú konferenciu Misie na Níle, ktorá sa výnimočne uskutoční v online priestore. Zároveň to bude impulz pre spustenie našej novej webovej stránky. Veríme, že od 20.marca 2021 nájdete na stránke www.misiananile.sk link na video Misijnej konferencie Misie na Níle pre rok 2021, ktoré sme pre Vás s láskou pripravili. Ponúkame […]

V okresoch Ružomberok a Liptovský Mikuláš sú od stredy zakázané služby Božie

Zverejnený Publikované v: Pozvánky a oznamy

V okresoch Ružomberok a Liptovský Mikuláš sú od stredy 23. decembra zakázané verejné bohoslužby a spovede v interiéroch kostolov. Opatrenie má zabrániť šíreniu nového koronavírusu. Vyplýva to z vyhlášky Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Liptovskom Mikuláši. Zákaz sa netýka pohrebného obradu, krstu, sobášneho obradu a bohoslužieb vykonávaných za účasti liturga s nevyhnutnou asistenciou za […]