Kňazská Večera Pánova

Posted Posted in Pozvánky a oznamy, ZED

Na začiatku adventného obdobia vás s láskou pozývame k spoločnému stolu Večere Pánovej, ktorá sa so spoveďou uskutoční v chráme Božom v Kráľovej Lehote v 1. adventnú nedeľu dňa 1. decembra 2019 o 16. hod. Po prijatí odpustenia a duchovného pokrmu v chráme Božom chceme spoločne zotrvať aj v rozhovoroch pri posedení, ktoré pripraví domáci […]

Napodobňujem Krista

Posted Posted in Život LOS

Stovka mladých ľudí sa 25. 10. 2019 opäť stretla na pravidelnom mesačnom stretnutí dorastu, tentokrát v Liptovskom Ondreji. v Kultúrnom dome nás privítala miestna farárka-konseniorka Katarína Hudáková. Domáci dorastenci zaspievali spolu s ostatnými niekoľko piesní a nasledovalo niekoľko hier. K téme stretnutia „Nasledujem Krista“ prehovoril Marián Grega. Po stretnutí opäť bolo výborné občerstvenie, ktoré pripravil […]

Ján Kaššovic

Posted Posted in História

„Bdejte, buďte stáli vo viere“ 1. Korintským 16, 13 „…bezúhonní pre deň Kristov, plní ovocia spravodlivosti, ktorá rastie z moci Ježiša Krista.“ Filipským 1, 10 Ján Kaššovic o svojom živote napísal: „Pri pohľade na svoju minulosť môžem vyznať s Jeremiášom: „Hospodinove skutky lásky neprestávajú, lebo Jeho milosrdenstvo sa nekončí“; (tento verš Kralickí prekladajú: Když jsme […]

Jeden kostol – tri príbehy

Posted Posted in Život LOS

V nedeľu 13. októbra v ružomberskom kostole zazneli tri silné príbehy. Sestra Viola Fronková, autorka knihy „Cirkev v útlaku“, nám postupne predstavila životné zápasy troch mužov, ktorých ružomberský kostol určitým spôsobom spája. Prvým bol Vladimír Pavel Čobrda. Farár, dištriktuálny i generálny biskup, organizátor duchovného života na dolnom Liptove i stavby nového ružomberského kostola, školy i fary. V. P. Čobrda bol […]