Aliančný modlitebný týždeň

Aliančný modlitebný týždeň je stretanie sa kresťanov protestantských cirkví pri Božom slove a pri modlitbách. Zbor Bratskej jednoty baptistov vo Vavrišove a Cirkevné zbory Ev. cirkvi a. v. na Slovensku Dovalovo, Liptovská Porúbka, Liptovský Hrádok a Liptovský Peter vás na takéto stretnutie srdečne pozývajú.
7. 1. – 12. 1. 2024 o 17.00 hod.