Aj kňaz potrebuje odpustenie

Liptovský Ján 27. novembra 2016 – Aj kňaz potrebuje povzbudenie, duchovné posilnenie i odpustenie hriechov, aby to mohol prinášať iným. Preto sa kňazi a ich príbuzní stretli v 1. adventnú nedeľu na kňazskej Večeri Pánovej v chráme v Liptovskom Jáne. Spovedným príhovorom poslúžil domáci farár Peter Taját, keď si za jeho základ zvolil slová zo Zjavenia Jánovho: „Blahoslavení, ktorí si perú oblek, aby mali právo na strom života a vošli bránami do mesta! Von zostanú psi, traviči, smilníci, vrahovia, modloslužobníci, všetci milovníci a páchatelia lži.“ Liturgiou poslúžili Jana Ilčisková a Ján Molčan. Po Večeri Pánovej sa prítomní zišli v hoteli Štart aj na večeri, kde im príjemnú atmosféru vytvorila hudobná skupina „Seniorbend“ z Liptovského Jána.

-pt-

Fotogaléria