Jedni druhých bremená znášajte

Závažná Poruba 29. januára 2017 – Cirkevný zbor ECAV v Závažnej Porube spoločne s vedením obce usporiadali v nedeľu 29. januára 2017 v evanjelickom kostole benefičný koncert. Na koncerte zazneli diela J.S. Bacha, W.A. Mozarta, A. Vivaldiho, P. Ebena a iné. Účinkovala Musica Temporis zo Žiliny. Organ: Marta Gáborová, husle Kristína Šeligová. S cieľom podporiť dobrú vec lavice v evanjelickom kostole zaplnili domáci i hostia z Cirkevného zboru Hybe. Dobrovoľná zbierka veriacich spolu s príspevkom miestnej samosprávy bude venovaná CZ ECAV Hybe na rekonštrukciu poškodeného kostola s organom. V Závažnej Porube činmi naplnili slová apoštola Pavla: „Jedni druhých bremená znášajte a tak naplníte zákon Kristov.“ (Galatským 6,2)

text i foto: Dušan Migaľa

Fotogaléria