Kňazská Večera Pánova v Párnici

Do pôstneho obdobia vstúpili spoločnou spoveďou a Večerou Pánovou aj evanjelickí farári Liptovsko-oravského seniorátu spolu so svojimi rodinnými príslušníkmi. Robia tak pravidelne každý rok v 1. pôstnu a v 1. adventnú nedeľu. Tentoraz sa tak udialo v evanjelickom kostole v Párnici.

Domáca sestra farárka Viera Šimová Šoltés v spovednom príhovore prečítala biblický úryvok z Matúšovho evanjelia 15, 21-28 o žene Kanaánke. Zdôraznila jej úctu, s akou volala na Pána Ježiša o pomoc, jej pokoru, s akou pred Ním pokľakla, hlbokú vieru a dôveru, s akou Pánovi zverila svoje najhlbšie problémy. S týmito slovami pozvala k Večeri Pánovej aj všetkých prítomných.

Niekoľko piesní zaspieval domáci spevokol. Po službách Božích prítomných pozdravil brat dozorca Milan Havko. Následne sa spoločnosť presunula do Kultúrneho domu, kde pri pohostení zotrvali v družných debatách.