2 % v senioráte

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Hybe

Občianske združenie Elpis - Nádej

Stará sa o deti, dorast a mládež a vedie ich k duchovnému rastu a viere v Trojjediného Boha.

Obchodné meno (Názov): Elpis - Nádej
Právna forma: občianske združenie
IČO/SID: 37977016
Sídlo: 03231 Hybe 122

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Liptovský Ján

Občianske združenie Svätojánska evanjelická jednota

Šíri kresťanské hodnoty, vzdelanosť a kultúru.

Obchodné meno (Názov): Svätojánska evanjelická jednota
Právna forma: občianske združenie
IČO/SID:42071437
Sídlo:
 03203 Liptovský Ján, Starojánska 127

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Ružomberok

Občianske združenie Vladimíra Pavla Čobrdu

Šíri kresťanské hodnoty, vzdelanosť a kultúru.

Obchodné meno (Názov): Občianske združenie Vladimíra Pavla Čobrdu
Právna forma: občianske združenie
IČO/SID: 37904825
Sídlo: 03401 Ružomberok, A. Bernoláka č. 11