Piatok 8. 3. 2021, 18:00Evanjelický dom vo VýchodnejTéma: Neznámy, no predsa dôležitý ... VIAC
Aj tvoja krv môže zachrániť život! ... VIAC
Do pôstneho obdobia vstúpili spoločnou spoveďou a Večerou Pánovou aj evanjelickí farári Liptovsko-oravského seniorátu spolu so svojimi rodinnými príslušníkmi. Robia tak pravidelne každý rok v ... VIAC
Srdečne Vás pozývame na ďalšie stretnutie dorastu Liptova, tentoraz v Liptovskom Mikuláši. ... VIAC
Aliančný modlitebný týždeň je stretanie sa kresťanov protestantských cirkví pri Božom slove a pri modlitbách. Zbor Bratskej jednoty baptistov vo Vavrišove a Cirkevné zbory Ev. ... VIAC
Aj takýto vianočný pozdrav sme dostali od našich priateľov na dolnej zemi. ... VIAC
Decembrová schôdza farárov Liptovsko-oravského seniorátu sa konala v Kultúrnom dome v Pribyline. V úvodnej pobožnosti založenej na úryvku z J 9 sa prihovoril generálny duchovný ... VIAC
Necelých tisíc kilometrov merala delegácia ôsmych zástupcov Liptovsko-oravského seniorátu do Štuttgartu, hlavného mesta nemeckej spolkovej republiky Baden-Württemberg. V dňoch 19. – 22. 10. 2023 sa tu ... VIAC
Oznamujeme evanjelickej verejnosti, že Pán života a smrti si povolal k sebe sestru farárku Zlaticu Adameovú, rod. Sokolovú. Narodila sa v Partizánskej Ľupči dňa 8. ... VIAC