Život LOS

Prvý septembrový víkend sme sa už po druhýkrát ocitli pod jednou strechou. Bola to konkrétne strecha chaty Jána Ámosa Komenského
VIAC
Najstarší výrobca automobilov na svete, spoločnosť Mercedes-Benz, mala dosť času na to, aby zistila, že jej reklamné heslo je skutočne
VIAC
Hoci nasledujúci citát môže vyznievať trocha pateticky, predsa vyjadruje to, na čo by sme v živote nemali zabúdať: Cesta je
VIAC
September býva nielen začiatkom nových prác v škole, ale aj v evanjelických spevokoloch. Spevokoly cirkevných zborov Liptovský Ján a Liptovský
VIAC
V povojnovom období, na prelome štyridsiatych a päťdesiatych, rokov vzniklo v Liptovsko-oravskom senioráte viacero nových zborov, ktoré sa vytvorili osamostatnením
VIAC
V nedeľu, 1.9.2019 sa konal Zborový deň Cirkevného zboru evanjelickej cirkvi augsburského vyznania v Dolnom Kubíne. Už v piatok panoval
VIAC
Miesto stretnutia: Parkovisko Bobrovecká vápenica Potrebné je prísť autami – Z Liptovského Mikuláša sa vydáte k Liptovskej Ondrášovej, tam odbočíte
VIAC
V Tranosciu je voľné miesto skladníka a chceme túto pozíciu obsadiť čím skôr. Ide o plný pracovný úväzok, Potrebné je
VIAC
Leto a dovolenky vrcholia a my sa vám chceme opäť pripomenúť a doplniť informácie ohľadom víkendovky ROS LOS. V dňoch 6.-8.
VIAC