Pre konventuálov

Drahí priatelia, bratia a sestry, 

na základe Verejnej vyhlášky, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia pri ohrození verejného zdravia podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zároveň po oficiálnom vydaní Usmernenia pre Cirkevné organizačné jednotky ECAV na Slovensku a ich predstaviteľov, v situácii šírenia sa prenosného ochorenia COVID-19 na Slovensku, Vám oznamujeme, že plánovaný Seniorálny konvent LOS sa 14. marca 2020 konať nebude. Prosíme predsedníctva CZ, aby o tejto skutočnosti informovali svojich delegátov. Náhradný termín konania konventu Vám oznámime po upokojení situácie.

Na tejto stránke prinášame materiály k rokovaniu seniorálneho konventu. Materiály sa postupne pridávajú, preto je možné, že nie všetky už bude možné sťahovať.

Môžete si stiahnuť súhrnný materiál. Je však možné, že ešte budú doň nejaké strany pridané.

Alebo si môžete stiahnuť jednotlivé súbory. Odporúčame vám pre lepšiu prehľadnosť zoradiť si materiály vzostupne podľa názvu.

Seniorálny konvent 2020