Koncert Con moto Slovakia

Posted Posted in Aktuality

Cirk. zbor ECAV na Slovensku Východná, Rímskokatolícka farnosť Východná a obec Východná Vás pozývajú na Koncert Con moto Slovakia – zboru dirigentov a nadšencov pod vedením Jiřího Slovíka. Uskutoční sa v sobotu 28. 10. 2017 o 17. hod. v Ev. kostole vo Východnej. Vstupné dobrovoľné.

Odhalenie pamätníka reformácie v Dolnom Kubíne

Posted Posted in Aktuality

Srdečne Vás pozývame na slávnostné odhalenie Pamätníka 500. výročia reformácie dňa 29. októbra 2017 o 15. hod. pri Evanjelickom kostole v Dolnom Kubíne. Sviatočný deň začína službami Božími o 10. hod., na ktorých privítame členov partnerského Cirkevného zboru ECAV Cieszyn v rámci projektu Interreg: Spoločne putujeme už 500 rokov. Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Dolný Kubín Liptovsko-oravský […]

JK Games 017

Posted Posted in Aktuality

Milí priatelia, ani tento rok sme si nenechali ujsť príležitosť zorganizovať pre Vás obľúbenú športovú olympiádu JKgames, kde máte možnosť nie len športovať, ale aj spoznávať nových ľudí, či naopak stretnúť staré známe tváre, ktoré ste dlho nevideli. JK games sa síce nesú v duchu športovej olympiády, ale ak nie si veľký športovec a priaznivec […]

Výročie posvätenia chrámu v Liptovskej Sielnici

Posted Posted in Aktuality

Srdečne Vás pozývame na slávnostné služby Božie pri príležitosti 25. výročia Pamiatky posvätenia evanjelického chrámu Božieho v Liptovskej Sielnici. Služby Božie sa uskutočnia v evanjelickom kostole v Liptovskej Sielnici v nedeľu 13. 8. 2017 o 10. hod. Slávnostnou kazateľkou bude sestra seniorka Liptovsko-oravského seniorátu Katarína Hudáková.

Pohrebná rozlúčka s Ľudmilou Hudákovou

Posted Posted in Aktuality

S hlbokým zármutkom, odovzdaní do vôle Božej, oznamujeme, že dňa 24. júla 2017 po dlhom a ťažkom utrpení nás opustila v 87. roku života naša drahá manželka, matka, stará matka, sestra Mgr. Ľudmila Hudáková, rod. Mazáková, evanjelická a. v. farárka. V nádeji vzkriesenia a večného života rozlúčime sa s našou drahou zosnulou v sobotu dňa 29. júla […]

Koncert tónov majstra chrámovej hudby

Posted Posted in Aktuality

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Liptovský Mikuláš v spolupráci so zoskupením MUSICA TEMPORIS Vás srdečne pozývajú na Koncert tónov majstra chrámovej hudby J. S. Bacha a iných. Uskutoční sa 30. 7. 2017 o 17. hod. v Hlavnom ev. kostole v Liptovskom Mikuláši. Vystúpia Marta Gáborová (organ), Matej Tkáč (violončelo), Karin Loudová (spev). Vstupné dobrovoľné.  

Žalmy kráľa Dávida

Posted Posted in Aktuality

Mesto Liptovský Mikuláš a Múzeum Janka Kráľa Vás pozývajú na hudobno-literárne popoludnie Žalmy kráľa Dávida – pútavé slovo zlatého veku izraelskej poézie s hudobným projektom klaviristu a speváka Miloša Senka v umeleckom prebásnení Milana Rúfusa. V sobotu 15. júla o 16. hod. v synagóge v Liptovskom Mikuláši. Recitátor: Miro Paško. Moderuje: Rút Krajčiová. Vstupné dobrovoľné.