Život seniorátu

 • Návšteva v Iloku

  Návšteva v Iloku

  V dňoch 28. 6. – 1. 7. 2018 sme navštívili (Vladimír Pavlík a Vladimír Ferenčík) priateľov a známych na Dolnej zemi. Najprv sme zavítali do cirkevného zboru Aradáč. Posedenie na farskej terase bolo vzácnou chvíľou pre spoločné rozhovory s bratom farárom Vladimír Lovásom ml. a jeho manželkou. Potešili sme ich knižnými darčekmi a sladkosťami pre deti v cirkevnom zbore od sponzora. Domáci […]Čítaj ďalej
 • Výsledky volieb seniora LOS ECAV

  Výsledky volieb seniora LOS ECAV

  Presbyterstvo LOS ECAV na svojom zasadnutí 15. februára 2018 prijalo uznesenie č. 22/2018: „Seniorálne presbyterstvo LOS ECAV poveruje predsedníctvo LOS vyhlásiť výsledok volieb seniora LOS a oznámiť ho cirkevným zborom LOS.“ Na základe tohto uznesenia vyhlasujeme výsledok voľby seniora Liptovsko-oravského seniorátu ECAV na Slovensku. Seniorom sa stal brat Mgr. Stanislav Grega. Sčítacia komisia spočítala hlasy 3. júla […]Čítaj ďalej
 • Muži o Červených sviatkoch

  Muži o Červených sviatkoch

  Dolný Kubín 25. apríla 2018 – Na viacerých miestach seniorátu sa spojili niekoré cirkevné zbory a v ich rámci sa stretávajú muži na biblických hodinách. Veľké stretnutie mužov sa konalo v Zmeškalovom dome (tzv. Domčeku) v Dolnom Kubíne v stredu 25. apríla. Témou stretnutia boli tzv. Červené sviatky. Prítomných privítal Ján Kutlík (CZ Veličná). Kapela […]Čítaj ďalej
 • Biblická olympiáda

  Biblická olympiáda

  Liptovský Mikuláš 20. apríla 2018 – V budove Evanjelickej základnej školy Jura Janošku v Liptovskom Mikuláši sa uskutočnila Biblická olympiáda. Opäť boli spojené dve kolá súťaže: seniorátne kolo Liptovsko-oravského seniorátu a školské kolo Evanjelickej spojenej školy. Súťaže sa spolu zúčastnilo 85 žiakov v štyroch kategóriách od tretieho ročníka na záklanej škole až po strednú školu. V […]Čítaj ďalej
 • Zbierka pre Ilok

  Zbierka pre Ilok

  Prinášame vám oznam o zbierke pre Slovenský evanjelický cirkevný zbor Ilok v Chorvátsku. Prosím Vás, aby ste sa podľa svojich možností do zbierky zapojili. Evanjelický a. v. slovenský cirkevný zbor Ilok sa nachádza na pravom brehu Dunaja, v najvýchodnejšom cípe Chorvátska. Cirkevný zbor má 850 členov. Od r. 1999 pôsobia v ňom manželia Dušan a Božena Sajákovci. Bohoslužobným […]Čítaj ďalej
 • Večera Pánova – pozvanie

  Večera Pánova – pozvanie

  Na začiatku pôstneho obdobia Vás s láskou pozývame k spoločnému stolu Večere Pánovej, ktorá sa so spoveďou uskutoční v artikulárnom chráme Božom v Leštinách v 1. pôstnu nedeľu dňa 18. februára 2018 o 16. hod. Po prijatí odpustenia a duchovného pokrmu v chráme Božom chceme spoločne zotrvať aj v rozhovoroch pri posedení, ktoré pripraví domáci cirkevný zbor. […]Čítaj ďalej
 • Výberové konanie na pozíciu riaditeľa evanjelickej materskej školy

  Výberové konanie na pozíciu riaditeľa evanjelickej materskej školy

  Liptovsko-oravský seniorát Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovenskuv zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov vyhlasuje výberové konanie na kariérovú pozíciu riaditeľa/ky: EVANJELICKEJ MATERSKEJ ŠKOLY, KOMENSKÉHO 3938, LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ Predpoklady výkonu práce: Získanie profesijných kompetencií podľa § 7 a § 34 […]Čítaj ďalej
 • Bohatý program Czesława Bassaru u nás

  Bohatý program Czesława Bassaru u nás

  Liptov a Orava 13. – 15. novembra 2017 – V novembri do Liptovsko-oravského seniorátu zavítal Czesław Bassara, riaditeľ spoločnosti Child evangelism fellowship (CEF) pre strednú a východnú Európu spolu so svojou manželkou. Absolvovali niekoľko stretnutí. V dňoch 13. – 14. novembra sa zúčastnil zasadnutia Združenia evanjelických duchovných LOS v Párnici. Tu vykladal postupne proroka Abakuka. […]Čítaj ďalej

Pozývame

júl 2018

PoUtStŠtPiSoNe
1
2
3
4
 • prázdniny
 • stretnutie mužov Oravy
5
 • prázdniny
 • Cyril a Metod
 • Stretnutie mužov Horného Liptova
6
7
8
9
10
11
 • prázdniny
 • stretnutie mužov Oravy
12
13
14
15
16
17
18
 • prázdniny
 • stretnutie mužov Oravy
19
 • prázdniny
 • Stretnutie mužov Horného Liptova
20
21
22
 • prázdniny
 • RTVS - Slovenský rozhlas - rozhlasové SB
23
 • prázdniny
 • Stretnutie farárov Horného Liptova
24
25
 • prázdniny
 • stretnutie mužov Oravy
26
27
28
29
30
31

Fotogalérie